නිතරම අසන ප්‍රශ්ණ

1 පියවර

JW7 මුල් පිටුවට ගොස්, මුල් පිටුවේ ඇති “Sign Up” බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

2 පියවර

ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු සමඟ ලියාපදිංචි පෝරමය සම්පූර්ණ කරන්න. අපට අවශ්‍ය වන්නේ,

 • පරිශීලක නාමය
 • ඔබව අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගන්නා අක්ෂර මාලාවක් ලෙස,අක්ෂර 4 සිට 15 දක්වා, අංක ඇතුළත් කරන්න. (කැපිටල් අකුරු සහ හිස්තැන්).

 • මුරපදය
 • අකුරු (a-z) සහ ඉලක්කම් (0-9) වලින් සමන්විත විය යුතු අකුරු 6 සිට 20 දක්වා විය යුතුය.

 • මුදල්
 • පහත ලැයිස්තුවෙන් ඔබ කැමති මුදල් වර්ගය තෝරන්න. ඔබගේ සියලුම තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම් මෙම කැමති මුදල් ඒකකය හරහා සිදු කෙරේ.

 • සම්පූර්ණ නම
 • ඔබගේ ලියාපදිංචි නාමය ඔබගේ හැඳුනුම්පත සමග ගැළපිය යුතුය.

 • දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් ලිපිනය
 • ඔබ ලියාපදිංචි කිරීමේදී ඔබගේ වත්මන් දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් ලිපිනය භාවිතා කරන බව සහතික කර ගන්න, පසුව අවශ්‍ය වුවහොත් ඔබට මෙම තොරතුරු ඔබගේ අනන්‍යතා සාක්ෂි ලෙස සත්‍යාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

 • යොමු කේතය
 • ඔබේ මිතුරා ඔබට අප හා එක් වන ලෙස ආරාධනා කරන්නේ නම් ඔබේ මිතුරාගේ යොමු කේතය ඇතුළත් කරන්න.ඔබට යොමු කේතයක් නොමැති නම්, ඔබ එය නොසලකා හැර ඊළඟ පියවරට යා යුතුය.

 • අනුපුරතා කේතය
 • තිරයේ පෙන්වන ඉලක්කම් 4ක කේතය ඇතුලත් කරන්න.

  3 පියවර

  කරුණාකර ඔබ වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි බවත්, නියම සහ කොන්දේසි කියවා එකඟ වී ඇති බවත් සහතික කරන්න. ‘Confirm’ ක්ලික් කරන්න, ඔබේ ගිණුම දැන් භාවිතයට සූදානම්.’

  නොහැකි.ඔබට එක් සක්‍රීය ගිණුමක් පමණක් තබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

  දැනට, පහත මුදල් වර්ග බාවිතා කල හැක.

 • BDT (৳)
 • LKR (₨)
 • නැත, හැඳුනුම්පත් අංකයක් නොමැතිව ලියාපදිංචිය සිදු කළ හැකිය.

  හැඳුනුම්පත අවශ්‍ය විය හැක්කේ:

  ඔබ ඔබේ JW7 ගිණුමේ ඇතැම් පුද්ගලික තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමට

  ඔබට, ඔබේ JW7 ගිණුමට හෝ JW7 සමඟ ඔබේ ගනුදෙනුවලට අදාළ තොරතුරුවල නොගැලපීම් තිබේ නම්, එය වෙනස් කර ගැනීමට

  ගිණුමේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම් තිබේ නම්

  ඉහත කරුණු කෙසේ වෙතත්, JW7 අපගේ ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට අවශ්‍ය හෝ සුදුසු යැයි සලකන විට සත්‍යාපනය කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී.

  ඔබට ඔබේ පරිශීලක නාමය අමතක වූවා නම් වැඩිදුර සහාය සඳහා කරුණාකර අපගේ 24/7 පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම අමතන්න.

  ආරක්ෂක හේතූන් මත, අසාර්ථක මුරපද කිහිපයක් උත්සාහ කිරීමෙන් පසු ඔබගේ ගිණුම ස්වයංක්‍රීයව අක්‍රීය කර ඇත. ඔබගේ ගිණුම අක්‍රීය කර ඇත්නම්, කරුණාකර සහාය සඳහා අපගේ 24/7 පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම අමතන්න.

  මුරපද යළි පිහිටුවීම සිදු කිරීම සඳහා කරුණාකර මෙම සරල පියවර අනුගමනය කරන්න.

  1 පියවර

  JW7 මුල් පිටුවේ ඇති ‘Login’ බොත්තම ක්ලික් කර ‘Forgot Password’ තෝරන්න.

  2 පියවර

  ඔබ ඔබගේ මුරපදය යළි පිහිටුවීමට කැමති ආකාරය තෝරන්න.

 • ඔබ ඔබගේ මුරපදය විද්‍යුත් තැපෑලෙන් නැවත සැකසීමට කැමති නම්, කරුණාකර ඔබගේ JW7 ගිණුම හා සම්බන්ධ ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ සත්‍යාපිත විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කර “තහවුරු කරන්න” ක්ලික් කරන්න.ලොග් වී අහඹු මුරපදයක් සඳහා ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල පරීක්ෂා කරන්න.ඔබට විද්‍යුත් තැපෑල නොලැබුනේ නම් කරුණාකර ඔබගේ spam/junk පරීක්ෂා කරන්න.
 • ඔබ SMS හරහා ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කැමති නම්, කරුණාකර ඔබගේ JW7ගිණුම හා සම්බන්ධ ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ සත්‍යාපිත දුරකථන අංකය ඇතුලත් කර “confirm” ක්ලික් කරන්න.එවිට ඔබගේ මුරපදය වෙනස් කර ඇති බවට ඔබට දැනුම්දීමක් ලැබෙනු ඇත, කරුණාකර අහඹු මුරපදයක් සඳහා ඔබගේ දුරකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
 • 3 පියවර

  නව අහඹු මුරපදය භාවිතයෙන් ඔබගේ ගිණුමට ලොග් වන්න.ගිණුමේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා කරුණාකර අහඹු මුරපදය ඔබගේ මුරපදයට වෙනස් කරන්න. අහඹු මුරපදය ඇතුළත් කර ඔබගේ නව මුරපදය ඇතුළත් කරන්න. “submit” ක්ලික් කරන්න.

  සටහන:

  SMS යළි පිහිටුවීමේ මුරපද තුනක් ඉල්ලා සිටීමෙන් පසුව, නැවත උත්සාහ කිරීමට ඔබට තවත් පැය 72ක් බලා සිටීමට සිදුවේ. නව අහඹු මුරපදය ලැබීමෙන් පසු මිනිත්තු 15 ක් ඇතුළත ඔබ ඔබේ ගිණුමට ඇතුළු විය යුතුය, එසේ නොමැති නම්, මුරපදය කල් ඉකුත් වනු ඇත. කෙටි පණිවුඩ හරහා මුරපදය යළි පිහිටුවීම ඊමේල් හරහා මුරපදය යළි පිහිටුවීමේ ඉල්ලීමට බලපාන්නේ නැත. ඔබට SMS හරහා මුරපදය යළි පිහිටුවීමට නොහැකි නම්, ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් මුරපදය යළි පිහිටුවීමට ඉල්ලා සිටිය හැක. ඔබට SMS සහ විද්‍යුත් තැපෑල හරහා මුරපදය නැවත සැකසීමට නොහැකි නම්, කරුණාකර අපගේ පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම අමතන්න. අපගේ පාරිභෝගික සහාය නියෝජිතයින් විසින් සත්‍යාපනය අතින් සිදු කර ඔබ වෙනුවෙන් මුරපදය නැවත සකසනු ඇත.

  එසේ විමට හැකි හේතු කිහිපයක් තිබේ, කරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න:

 • ඔබගේ පුද්ගලික e mail පිරී ඇත.
 • බෙදා හරින ලද විද්‍යුත් තැපෑල [Spam/Junk] ලෙස සලකුණු කර ඇත.
 • අන්තර්ජාලයේ දෝෂයක් නිසා.
 • ලියාපදිංචි කිරීමේදී වැරදි විද්‍යුත් තැපෑලක් ඇතුළත් කිරීම.
 • ගැටලුව දිගටම පවතින්නේ නම්, වැඩිදුර සහාය සඳහා කරුණාකර අපගේ 24/7 පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම අමතන්න.

  දන්නා මුරපදයක් වෙනස් කරන ආකාරය පහත පියවර විස්තර කරයි.

  පියවර 1

  ඔබගේ JW7 ගිණුමට ලොග් වන්න.

  පියවර 2

  “My account” ක්ලික් කර “Reset password” තෝරන්න.

  පියවර 3

  ඔබගේ වත්මන් මුරපදය ඇතුලත් කර ඔබගේ නව මුරපදය ඇතුලත් කරන්න. “confirm” ක්ලික් කරන්න.

  සටහන: නව මුරපදය පෙර මුරපදවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් කරන්න. ඔබගේ ගිණුම් තොරතුරු කිසිවිටෙක කිසිවෙකු සමඟ බෙදා නොගන්න, කරුණාකර ඔබගේ මුරපද නිතර වෙනස් කරන්න.

  එයට හේතු කිහිපයක් තිබිය හැක, කරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න:

 • වැරදි පරිශීලක නාමයක් හෝ මුරපදයක්. මුරපදයට අවම වශයෙන් අක්ෂර 6ක් තිබිය යුතු අතර එය අකුරු (a-z) සහ අංක (0-9) වලින් සමන්විත විය යුතුය. මෙම ගැටලුව දිගටම පවතින්නේ නම්, කරුණාකර ඔබගේ ගිණුමේ මුරපදය යළි පිහිටුවන්න. (මුරපද නැවත සකසන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට මෙහි සඳහන් කළ හැක)
 • අක්‍රිය ගිණුම - අසාර්ථක මුරපද කිහිපයක් උත්සාහ කිරීම හේතුවෙන් ගිණුම තාවකාලිකව අක්‍රිය කර ඇත.
 • ගිණුම අත්හිටුවීම හේතු:
 • මුදල් ආපසු ගැනීමක් කිරීමට පෙර උපන් දිනය, දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුළු ඔබගේ ගිණුම් තොරතුරු සත්‍යාපනය කිරීමට අපොහොසත් වීම.
 • අනුපිටපත් ගිණුම.
 • ගිණුමේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම.
 • ඔබගේ ගිණුමට ඇතුල් විය නොහැකිනම්, කරුණාකර සහාය සඳහා අපගේ 24/7 පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම අමතන්න.

  ඔබට කිසියම් මුදල් ආපසු ගැනීමේ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය verify කිරීමට සහ ඔබේ උපන් දිනය යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය වේ.ඔබගේ ගිණුම verify කිරීමට,

  1 පියවර

  ඔබගේ JW7 ගිණුමට ඇතුල්වන්න. “My account” > “Personal Info” තෝරන්න.

  2 පියවර

  ඔබගේ දුරකථන අංකය අසල ඇති “Not verify” තෝරන්න. “verify” ක්ලික් කරන්න, එවිට OTP කේතය කෙටි පණිවුඩයක් හරහා ඔබට එවනු ලබන අතර, එය මිනිත්තු 5කින් කල් ඉකුත් වේ. තීරුවේ OTP කේතය ඇතුළත් කර “submit” ක්ලික් කරන්න.

  3 පියවර

  බගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය අසල ඇති “Not verify” තෝරන්න.“verify” ක්ලික් කරන්න, එවිට OTP කේතය ඔබට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවනු ලබන අතර මිනිත්තු 5 කින් කල් ඉකුත් වේ. ඔබට විද්‍යුත් තැපෑල නොලැබුනේ නම් කරුණාකර ඔබගේ [Spam/Junk] ඊමේල් පරීක්ෂා කරන්න. OTP කේතය ඇතුළත් කර “submit” ක්ලික් කරන්න.

  4 පියවර

  “Edit Birthday” ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබේ උපන් දිනය යාවත්කාලීන කරන්න, පිළිවෙලින් වර්ෂය, මාසය සහ දිනය ඇතුළත් කර “Save” ක්ලික් කරන්න. ඔබගේ ගිණුම සත්‍යාපනය දැන් සම්පූර්ණයි.

  සටහන: ඔබට විද්‍යුත් තැපෑල නොලැබුනේ නම්, කරුණාකර පරීක්ෂා කරන්න:

 • ඔබගේ E mail සදහා ඇති ඉඩ පිරි ඇත .
 • බෙදා හරින ලද විද්‍යුත් තැපෑල [spam/jank] ලෙස සලකුණු කරන ලදී.
 • අන්තර්ජාල දෝෂයක් නිසා විය හැක.
 • ලියාපදිංචි කිරීමේදී වැරදි විද්‍යුත් තැපෑලක් භාවිතා කර තිබිම.
 • ගැටලුව දිගටම පවතින්නේ නම්, වැඩිදුර සහාය සඳහා කරුණාකර අපගේ 24/7 පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම අමතන්න. වැඩි විස්තර සඳහා, ඔබට පහත වීඩියෝව පරීක්ෂා කර බැලිය හැක!

  පහත පියවර අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීමට හැකි විය යුතුය:

  1 පියවර

  ඔබ ඔබේ JW7 ගිණුමට ඇතුල් වූ පසු වූ පසු “My account” ක්ලික් කරන්න.

  2 පියවර

  ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු බැලීමට “පුද්ගලික තොරතුරු” තෝරන්න.

  1 පියවර

  ‘ඊමේල් ලිපිනය/දුරකථන අංකය/දෙකම වෙනස් කිරීමට ඉල්ලීම’ (Request To Change Email Address/Phone Number/Both) යන මාතෘකාව යටතේ පහත විස්තර සහිතව [email protected] හි විද්‍යුත් තැපෑලක් අපට එවන්න:

  සටහන: ඔබට ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර වත්මන් විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතා කර ඔබ වෙනස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන නව විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය සඳහන් කරමින් අපට විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න (කරුණාකර මෙම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය තවමත් JW7 සමඟ ලියාපදිංචි වී නොමැති බවට වග බලා ගන්න).

  2 පියවර

  වෙනස්කම් කිරීමට ඉල්ලීමට අපගේ 24/7 පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම අමතන්න.

  3 පියවර

  දුරකථන ඇමතුම් සත්‍යාපනය සිදු කරනු ලැබේ. (මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා දුරකථන ඇමතුම් සත්‍යාපනය අවශ්‍ය බව කරුණාවෙන් මතක් කර දෙන අතර ඔබගේ ඉල්ලීම සමග ඔබගේ සම්බන්ධතා අංකය සහ දුරකථන ඇමතුම් සත්‍යාපනය සඳහා හොඳම කාලය තහවුරු කිරීම අපි අගය කරන්නෙමු.)

  4 පියවර

  තොරතුරු සමාලෝචනය කර දුරකථන ඇමතුම් සත්‍යාපනය අවසන් වූ පසු, එය අනුමත වූ පසු අපගේ දැනුම්දීම් පණිවිඩය ඔබගේ නව විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට එවන තෙක් කාරුණිකව රැඳී සිටින්න.

  සටහන: ගිණුම් තොරතුරු තුන්වරකට වඩා වෙනස් කළ නොහැකිය.පරිශීලක නාමය, සම්පූර්ණ නම, උපන් දිනය සහ කාඩ්පත් හිමියා වැනි පුද්ගලික තොරතුරු වෙනස් නොකළ යුතුය.මෙම ප්‍රතිපත්තිය ඔබගේ ගිණුමේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමයි.කරුණාකර ඔබගේ ගිණුම් තොරතුරු සැමවිටම යාවත්කාලීනව තබා ගන්න.